Deň 7. marca 2023

Zo 4. zasadnutia NRSNM

Dňa 24. februára 2023 so začiatkom o 18.00 hodine v miestnostiach Miestneho spoločenstva v  Kovačici sa za prítomnosti 25 členov uskutočnilo 4. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Po schválení programu rokovania schválené boli zápisnice…