Deň 15. decembra 2021

Z 23. zasadnutia NRSNM

Dňa 2. decembra 2021 so začiatkom o 18.00 hodine v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa za prítomnosti 20 členov uskutočnilo dvadsiate tretie zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Program rokovania bol schválený…

Projekt Hrajme sa spolu

Dňa 5. decembra r. 2021, tesne pred Mikuláša, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí po druhý krát a domnievame sa že to bude tradične, zrealizovala projekt pod názvom Hrajme sa spolu – prispievanie…