2. seminár pre vychovávateľky – Všetko pre detský úsmev

18. a 19. októbra 2018 v priestoroch Pedagogicko-metodického centra Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Celoštátnou slovenskou samosprávou, Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolégiom v Bekešskej Čabe prebiehal 2. odborný seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme.

pre-detsky-usmev okt 2018 002

Cieľom  seminára bolo diskutovať o pozitívach i problémoch využitia hry ako dominantného nástroja poznania a rozvoja detí predškolského veku.

Po príchode účastníkov, podujatie otvorili a prihovorili sa generálny konzul pre Dolnú zem, Igor Furdík, riaditeľka Pedagogicko-metodického centra  Maria Czégényová a riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia  Edita Pečeňová. Prvý deň seminára účastníčky absolvovali štyri tvorivé dielne pod vedením učiteliek materských škôl z Bekešskej Čaby, Budapešti, Slovenského Komloša a Sarvaša.

V pokračovaní  seminára boli prezentované praktické skúsenosti s uplatňovaním hry a hrových aktivít vo výučbe slovenského jazyka v pred primárnej edukácii. Našu krajinu zastúpili vychovávateľky z PU Kolibrik zo Selenče, Báč a PU Poletarac zo Starej  Pazovy, ktoré prezentovali príklady zo svojej praxe.  Všetky práce, ktoré odzneli na semináre budú uverejnené v metodickom časopise Slovenčinár v novej rubrike určenej učiteľkám slovenských materských škôl v Srbsku , Rumunsku a Maďarsku.

Na záver podujatia v otvorenej diskusii účastníčky  vyjadrili svoje myšlienky, postrehy a návrhy. V krátkych  črtách uzávery zneli:

  • nerovnaká jazyková situácia,
  • pestrosť prezentovaných aktivít,
  • vynaložená veľká námaha a úsilie na prípravu prezentácii.

Prehliadkou tristoročnej Bekešskej Čaby sa účastníčky rozlúčili s nádejou stretnutia o rok  v Rumunsku.

pre-detsky-usmev okt 2018 003

Seminár bol organizovaný v rámci dolnozemskej spolupráce Slovákov. Účasť osem vychovávateliek z Vojvodiny finančne podporil VPV NRSNM za čo mu patrí úprimná vďaka.