100 rokov Ženského spolku Kovačica

Dňa 3. júla 2020 v Kovačici v priestoroch Galérie insitného umenia bola slávnostne pripomenutá storočnica Ženského spolku Kovačica. Prítomných privítala predsedníčka spolku Zuzana Jonášová. Prihovorili sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predseda Zhromaždenia obce Kovačica Zlatko Šimák, predseda MS Kovačica Adam Jonáš a kovačický farár Martin Bajza. Výstavu ženských ručných prác a odevu, ktorých jednotlivé exponáty majú vyše sto rokov v priestoroch galérie otvorila Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka GIU. Príležitostnými básňami sa prihovorili spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová a Anička Chalupová, ktorá podujatie aj moderovala. Program bol spestrený hudobným prednesom ženskej speváckej skupiny pri Ženskom spolku Kovačica. Toto úctyhodné kovačické jubileum svojou návštevou poctili členky ženských spolkov z Padiny, Hajdušice, Jánošíka, Uzdinu a Debeljače aj keď boli pozvané všetky slovenské ženské spolky z Vojvodiny ako i zo Slovenskej republiky. Z dôsledku epidémie, zapríčinenej vírusom korona, mnohé spolky sa, žiaľ, nezúčastnili.

Keď sa pozrieme okienkom do dejín tohto spolku – založený bol 4 júla 1920 podľa vzoru na už jestvujúce srbské, chorvátske a slovinské spolky s cieľom zaktivizovať ženu vo verejnej a spoločenskej práci a aby sa stala aktívnou spoluobčiankou vtedajšieho štátu – Kráľovstva SCHS. Spolok dnes má asi 50 členiek a jeho činnosť v súčasnosti je skutočne rôznorodá. Nielen, že členky tohto spolku pridávajú svoje neúnavné ruky k iným kultúrno-spoločenským podujatiam v prostredí, ale sa zaoberajú aj zberateľskou činnosťou a tým obohacujú svoju zbierku krojov o vzácne exponáty čím ich zachraňujú pred zabudnutím. Do ich rôznorodej činnosti patrí aj organizácia výstav, účasť na recitačných súťaženiach doma a v zahraničí, tiež na pracovných či charitatívnych akciách, sú tu I prednáškové aktivity, účasť v športe a podobne.

Program osláv stého výročia ženského kovačického spolku z prostriedkov Výboru pre kultúru podporila i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

program-38.jpg