Zo stretnutia s pokrajinským tajomníkom pre národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá

Dňa 16. januára 2018 v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v Novom Sade sa uskutočnilo stretnutie pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá p. Nyilas Mihályho s predsedmi národnostných rád národnostných menšín, ktoré pôsobia na území AP Vojvodiny. V mene NRSNM sa zúčastnili predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a podpredseda NRSNM Pavel Surový. Na zasadnutí sa aktívne zúčastnili i Milinka Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka rezortného sekretariátu a Adrian Borka, samostatný radca pre inšpkčný dozor pre úradné používanie jazykov a písem v APV.

 

Pokrajinský tajomník novovymenovaných predsedov národnostných rád s ústredím na území AP Vojvodiny zoznámil so spôsobmi a formami spolupráce tohto sekretariátu v rámci zmien a doplnení Zákona o národnostných radách národnostných menšín z roka 2018.

Pracovného stretnutia sa zúčastnili predsedovia resp. predstavitelia nasledujúcich 15 národnostných rád: slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, ukrajinskej, bunjevskej, macedónskej, nemeckej, českej, čiernohorskej, egyptskej, rómskej, gréckej, ruskej a poľskej národnostnej rady. Nezúčastnili sa iba Aškaliovia.