Zo stretnutia predsedníčky NRSNM Dušanky Petrákovej s vedením ÚSŽZ

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková sa dňa 24. januára 2023 na pozvanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milana Jána Pilipa stretla s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave (Slovenská republika).

V rámci tejto jedinečnej príležitosti na zoznámenie sa s predstaviteľkou čelnej inštitúcie Slovákov v Srbsku, počas rokovania bola zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí nastolená možnosť spoznania sa s aktuálnym zložením Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a rozobrané boli aj ďalšie príležitosti na spoluprácu s ÚSŽZ. Ide o pokračovanie vzácnej finančnej podpory ÚSŽZ prostredníctvom projektov pre slovenskú komunitu žijúcu v Srbsku. Opäť sa potvrdilo, že spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý zabezpečuje proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí má pre vojvodinských Slovákov, ako aj širšie – veľký význam.

Počas rokovania predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková mala príležitosť spoznať aj ďalších pracovníkov ÚSŽZ. Okrem predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa stretnutia sa zúčastnili: Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ, z Odboru teritoriálneho a ekonomicko-dotačného – Vladislava Jančošková, riaditeľka spolu s Janou Kopanicovou ako i s Milina Sklabinská z odboru strategicko-politického.