Zo slávnostného zasadnutia NRSNM

Dňa 12. augusta 2021 v Báčskom Petrovci v zasadacej sieni Zhromaždenia obce sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prítomnosti členov národnostnej rady, hostí a krajanov zo zahraničia, tiež predstaviteľov médií. Zasadnutie malo slávnostný charakter a konalo sa v rámci úradného sviatku slovenskej národnostnej menšiny – Slovenských národných slávností. Otvorila ho a slávnostne privítala Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

Formálne sú Slávnosti oficiálnym sviatkom od roku 2009 a programovo i organizačne k Slávnostiam národnostná rada prispieva od roku 2005. Počas Slávností národnostná rada snemuje a svoje ceny udeľuje od roku 2013 a tak to bolo i tentoraz. Programom tohto zasadnutia bolo slávnostné udeľovanie cien, ktoré národnostná rada udeľuje v súlade s článkom 10, bod 8 Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Udeľovaním cien Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sa snaží podporovať prácu, činnosť a najmä výsledky dosiahnuté v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Udeľuje sa jednotlivcom a kolektívom, ktorí pôsobia alebo pôsobili v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Cenu NRSNM k 250. výročiu školstva v Hložanoch prijal Miloš Krstovski, riaditeľ hložianskej školy a laudatio napísala a prečítala Svetlana Zolňanová; Plaketu NRSNM Slovenskému kultúrnemu centru Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu k 100. výročiu pôsobenia prijala predsedníčka centra Vierka Marčoková Cerovská a laudatio napísala a prečítala Danica Vŕbová; Plaketu NRSNM Oddeleniu slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade z príležitosti 60. výročia organizovaného vyučovania slovenského jazyka a literatúry prijala vedúca oddelenia Jasna Uhláriková a laudatio prečítala Daniela Vujovićová; Plaketu NRSNM k 50. výročiu Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč prijal Ján Šimoni, dlhoročný organizátor festivalu, a laudatio napísala a prečítala Renáta Súdiová a Plaketu NRSNM k 50. výročiu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… prijal predseda SKOS Jednota v Hložanoch Vladimír Bažaľa. Laudatio napísala Svetluša Hlaváčová a prečítala ho Anna Čapeľová. Program bol spestrený i hudobnými a recitačným prednesom známych mladých umelcov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Ivetky Kováčovej, Vladimíra Halaja a Jany Rumanovej. Auditóriu sa prihovorila a odmeneným gratulovala i Barbora Galovićová, konzulka z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

IMG 6141

Vzacni hostia-min

IMG 6146 1-min