Zaznamenanie Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

Dňa 25. mája 2021 v Paláci Srbsko Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg v rámci zaznamenávania Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj usporiadalo prezentáciu projektu „Dvojjazyčné STEM vedkyne“, ktorý realizovalo Združenie občanov „ruSTEM“ z Rusého Kerstura a ktorý bol podporený Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja vlády Srbskej republiky. Obsah tohto projektu je určený pre dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov, ktoré pochádzajú z dvojjazyčného prostredia, tj. navštevujú strednú školu v jazykoch národnostných menšín v Srbsku. Autorkami prác sú mladé vedkyne zo Srbska, ktoré pochádzajú z dvojjazyčného – bilingválneho prostredia a predstaviteľkami sú rusínskej, maďarskej, slovenskej a bosniackej národnostnej menšiny. Spred slovenskej národnostnej menšiny bola predstavená Dr. Zdenka Dudićová.

Tohto podujatia sa spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila Mária Poptešinová – tajomníčka NRSNM.

 

IMG-e9da94849e51490b208d698e99df03ae-V