Kategória Zasadnutia

Zápisnica z 20. zasadnutia NRSNM

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad Číslo: 01-9/2021-01 Dňa: 03.02.2021   Z Á P I S N I C A   z 20. schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila 3. februára 2021,…