Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

V pondelok 4. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 6. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili aj o prioritných aktivitách do konca roka.

vybor jazyk jun 2016 002

Jeden z bodov sa týkal aj aktuálnej situácie v obciach, v ktorých je slovenčina úradným jazykom, presnejšie uplatnenia zákonných predpisov pri úradnom používaní jazyka a písma pri názvoch jednotiek lokálnej samosprávy, osídlení atď. Členovia výboru skonštatovali, že sa tieto predpisy vo veľkej miere dodržiavajú, s menšími výnimkami.

vybor jazyk jun 2016 003

Keď ide o plány na nadchádzajúce obdobia výbor plánuje finančne podporiť rekonštrukciu  objektu Matice slovenskej v Srbsku, rekonštrukciu strechy a výmenu okien pri  Slovenskom kultúrno osvetovom spolku Erdevík z Erdevíka a výmenu strechy na budove Slovenského domu v Aradáči.

Taktiež plánuje finančne podporiť digitalizáciu cirkevných matrík, dokončiť druhú fázu slovníka z právnickej terminológie a vydať v elektronickej forme knihu Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny.

Členovia výboru hovorili aj o návrhoch na kandidátov na udelenie Ceny a Plakiet Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa bude konať počas Slovenských národných slávností.