Výskumný tábor v Maďarsku

NRSNM sa stala partnerom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, pri organizácii interdisciplinárneho tábora, ktorý sa organizuje v Senváclave (Pilisszentlászló) v Maďarsku, v termíne 14-19. 06. 2009.
Vo výskume účinkujú bádatelia rôznych vedných odborov, akademických pracovísk a vysokoškolských inštitúcií a poslucháčov vysokých škôl nie len z Maďarska, ale aj zo Slovenska a tiež slovenských výskumníkov z Rumunska, Vojvodiny a z iných okolitých krajín.

Súčasťou projektu je:

  • – výskum kalendárnych obyčajov a zvykov, rozprávok a ľudových piesní,
  • – výskum rozprávaní zo života,
  • – výskum zachovania jazyka, tradícií a kultúry,
  • – výskum histórie osady,
  • – výskum cirkevnej a svetskej kultúry Slovákov,
  • – používanie a zachovanie slovenského jazyka v cirkvi, škole, rodinnom a spoločenskom živote,
  • – menšinové inštitúcie a ich fungovanie,
  • – interetnické vzťahy a zmiešané manželstvá,
  • – významné slovenské osobnosti žijúce v Senváclave.

http://www.slovaci.hu/index.php?id=1063&L=4