Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 21. mája 2022 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Ekonomickej školy v Starej Pazove. Organizátori súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť. Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, NVU Hlas ľudu a Matica slovenská zabezpečila priliehavé odmeny, ktoré žiakom odovzdala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie a členka Výkonnej rady pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.