Sastanak Koordinacije za obrazovanje

Komisija za obrazovanje Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina je zasedala u Beogradu, u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine, 17.05.2017. godine.

zo-zasadnutia-koordinacie-pre-vzdelavanie maj 2017 002

Prisutni članovi: Vitomir Mihajlović, Svetlana Zolnjan, Aniko Jeras, Esad Džudžo, Darko Sarić Lukendić, Anisoara Caran, Melanija Rimar, Suzana Kujundžić Ostojić, Ljuan Koko su analizirali sledeći dnevni red:

  • Konstituisanje radne grupe za obrazovanje
  • Dogovor o praćenju aktivnosti AP iz oblasti obrazovanja- dogovor o daljem delovanju
  • Praćenje izrade zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja
  • Izrada programa za 5. razred za maternji jezik / govor sa elementima nacionalne manjine- dogovor o načinu izrade
  • Pokretanje inicijative za anketiranje izbornog predmeta – maternjeg jezika
  • Obaveštenje o predlogu Koncepta za polaganje „velike“mature
  • Predlog člana za radnu grupu za izradu različitih modela iz obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina
  • Pokretanje inicijative o potpisivanju memoranduma za izdavanje udžbenika za nacionalne manjine koje to do sada nisu uradile i za srednje škole
  • Predlozi i pitanja