Sastanak Koordinacije nacionalnih saveta

25.01. 2017. godine je u prostorijama NS romske nacionalne manjine održan sastanak Koordinacije NSNM na temu obrazovanja. NSSNM je predstavljala koordinatroka za obrazovanje, Svetlana Zolnjan.

stretnutie-koordinacie 2017 002

Na sastanku su predloženi članovi za NPS u ime Koordinacije

  1. Svetlana Zolnjan, NS slovačke NM
  2. Suzana Kujundžić Ostojić, NS bunjevačke NM

i predstavnici u radnu grupu za ostvarivanje prava na obrazovanje nacionalnih manjina:

  1. Aniko Jeras, NS mađarske NM
  2. Esad Džudžo, NS bošnjačke NM
  3. Slobodan Golubović,  NS vlaške NM.