Sa sednice Odbora za kulturu NSSNM

Dana 18. oktobra 2017. u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu je održana šesta sednica Odbora za kulturu NSSNM.

zasadal-vybor-pre-kulturu-nrsnm okt 2017 002

Prisustvovali su: Jan Slavik (predsednik), Mihal Ðurovka (potpredsednik), Aleksandar Bako, Vladimir Valenćik, Ana Medveđova, Vjera Miškovicova, Jarmila Stojimirović, Martin Prebuđila, Juraj Suđi i Jan Agarski (članovi) uz prisustvo predsednice NSSNM Ane Tomanove Makanove.

Predsedavajući Jan Slavik je izneo dnevni red sastanka koji je jednoglasno usvojen a u nastavku su usvojeni i predlozi komisija i Organizaciono-upravnih saveta festivala vezanih za sastav stručnog žirija na pozorišno-muzičkim festivalima do kraja godine koji su od značaja za slovačku nacionalnu zajednicu.

Članovi Odbora za kulturu NSSNM su razmatrali trenutnu situaciju vezanu za Spomen dom Martina Jonaša, čuvenog slikara naivne umetnosti iz Kovačice, koji je u vlasištvu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine a koji je dat na upravljanje Galeriji naivne umetnosti u Kovačici. Pošto Spomen dom godinu i po nije bio otvoren za javnost, bilo je neophodno da se izvrši vanredan popis inventara koji je izvršio tim saradnika a eksperti iz Muzeja Vojvodine su takođe pružili stručnu pomoć u sagledavanju stanja. Osim popisa bilo je još dodatnih troškova vezanih za putne troškove, angažovanje kustosa, unošenje popisnog materijala u elektronsku formu, angažovanje advokata i sl., Odbor je jednoglasno doneo Odluku da se sredstva za ovu svrhu izdvoje iz stavke Podrška ustanova od posebnog značaja koja je usvojena u okviru plana i programa Odbora za 2017. godinu.

U nastavku sednice članovi su bili saglasni i sa prelozima Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih zajednica za javnu raspravu o Strategiji razvoja kulture Republike Srbije (2017 – 2027) sa jedinom napomenom kod tačke 11. gde je kog većine naziva Zavoda za kulturu izostavljena reč vojvođanskih. Članovi su razmotrili pregled aktivnosti odbora koje slede do kraja kalendarske godine a sagledali su i spisak prioritetnih projekata za Kancelariju za Slovake u dijasporu u 2018. godini.

Troškovi sednice iznose 23.071,00 dinara.