Sa 1. sednice Organizaciono-upravnog saveta 37. „Zlatnog ključa“

U prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u Novom Sadu je 17. avgusta 2017. održana 1. sednica Organizaciono-upravnog saveta 37. Festivala slovačke popularne muzike „Zlatni ključ“.

Sednici su prisustvovali Zdenko Kolar, Juraj Suđi, Ana Hrćan Leskovac, Želmira Kolarova i Svetluša Hlavačova – predstavnici pojedinih institucija, suorganizatora koji su u ovom sastavu (osim članova OUS koji nisu sednici prisustvovali iz opravdanih razloga) sarađivali u zadnje dve godine održavanja festivala. Odlučili su da uloga koordinatora i umetničkog rukovodioca festivala pripadne Slovenki Benkovoj Martinkovoj.

Prisutni su se posvetli pitanjima prijavljenih pesama (ukupan broj 16), kao i o odabiru 12 kompozicija koje će biti izvedene na festivalu a dotakli su se i organizacionih i finansijskih pitanja, sadržaja revijalnog dela programa, sastava stručnog žirija i sl.

Termin „Zlatnog ključa“ je 15. oktobar 2017. godine u Domu kulture u Selenči sa početkom u 20.15 časova u direktnom televizijskom prenosu RT Vojvodina.

Snimak sa prošlogodišnjeg „Zlatnog ključa“ – pobednik Vlastimir Povolni iz Padine