Rasprava o Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je u četvrtak 18. januara 2018. godine u Bačkom Petrovcu organizovao javnu raspravu posvećenu predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

rozprava jan 2018 002

U javnoj raspravi su učestvovali članovi nacionalnog saveta, predstavnici Matice slovačke u Srbiji, lokalne samouprave, medija, više kulturnih isntitucija, škola i javnosti. Uvodnu reč u okviru rasprave je održao prof. dr Miroslav Vitez, član radne grupe za izradu predloga zakona, koga je na ovu funkciju delegirao Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

Većina primedbi se odnosila na potrebu jasnijeg definisanja karaktera i položaja nacionalnih saveta kao organa kulturne autonomije nacionalnih manjina. Sadašnji zakonski okvir, ali i predlog izmena zakona, definišu nacionalne saveta relativno nejasno, delom ako udruženja građana a delom kao državne orgne.  Ovakav položaj nacionalnih manjina, prema mišljenju pojedinih učesnika rasprave, uzrokuje mnoge nesporazume i probleme kod definisanja kompetencija, prava i obaveza i znatno komplikuje rad nacionalnih saveta.

Sledeća primedba, oko koje su se složili mnogi učesnici rasprave, se odnosila na član 7a Zakona koji se odnosi na nespojivost funkcija odnosno poslova. Ovaj član govori da  član nacionalnog saveta ne može biti član organa političke stranke, niti funkcioner, postavljeno lice ili rukovodilac u organu državne uprave, pokrajinskom organu uprave odnosno organu jedinice lokalne samouprave koji u okvirima svojih zaduženja odlučuje o pitanjima koja se tiču rada nacionalnih saveta. Učesnici rasprave su predložili da se ovaj član izbaci iz predloga Zakona.