Prezentacija standarda za slovački jezik

Stručni tim za izradu standarda postignuća za slovački jezik za osnovne i srednje škole je prezentovao standarde profesorima maternjeg jezika, koji izvode nastavu slovačkog jezika u osnovnim i srednjim školama 9. oktobra 2017. godine u Staroj Pazovi u OŠ „heroj Janko Čmelik“ za profesore iz Stare Pazove, Šida, Erdevika, Suseka i Krčedina, 11. oktobra 2017. godine su standardi prezentovani u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu za profesore iz Bačkog Petrovca, Novog Sada, Bačke Palanke, Kulpina, Gložana, Selenče, Pivnica, Silbaša, Lalića i Kisača a 18. oktobra 2017. godine su standardi prezentovani u OŠ „maršal Tito“ u Padini za profesore iz Kovačice, Padine, Hajdušice, Aradca, Vojlovice, Beleog Blata i Janošika. Ukupan broj učesnika na prezentaciji je 74.

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 002

Pošto nijedan polaznik nije imao primedbe na standarde za osnovne i srednje škole za slovački jezik, tim za izradu standarda smatra verziju koja je upućena Pedagoškom zavodu Vojvodine, kao konačnu.

 

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 003

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 004

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 005

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 006

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 007

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 008

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 009

prezentacia-ucebnych-osnov okt 2017 010