Poseta zamenice PS za obrazovanje

1. marta 2017. godine je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine posetila Milina Hrćan, zamenica Pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice, koja je zadužena i za oblast obrazovanja na jeziku nacionalnih manjina u Vojvodini.

stretnutie-s-namestnickou-ps 2017 002

U ime NSSNM, su o temama iz oblasti obrazovanja na slovačkom jeziku, koje su u kompetenciji pokrajinskog sekretarijata, govorili Ana Tomanova Makanova, predsednica NSSNM, Jan Brna, predsednik Odbora za obrazovanje i Svetlana Zolnajn, koordinatorka za obrazovanje NSSNM.

Za ovu aktivnost je NSSNM platio 3.267,00.