Odbor za informisanje je razmatrao konkurse

U petak 17.11.2017 u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine održano je sedmo zasedanje Odbora za informisanje.

Na osnovu preporuka Komisije za produkciju i Komisije za web, članovi odbora su raspravljali o projektima pristiglim na konkurs Odbora za informisanje.

Iz budžeta sa kojim je Odbor raspolagao, izdvojeno je 600.000,00 dinara za podršku produkciji u našim medijima, a Odbor za informisanje je finansijski podržao pet projekata, i to:

  • 100.000,00 dinara za podršku očuvanju i unapređenju nivoa književnog slovačkog jezika u časopisima Rovina, Novy život i Narodny kalendar,
  • 100.000,00 dinara za emisiju Dobar dan koju redovno emituje slovačka redakcija RTV Pančevo,
  • 120.000,00 dinara za audio priče za decu u produkciji Antifriz filma,
  • 200.000,00 dinara za izdavanje knjige Čaroslovnik autora Jana Žolnaja i Đula Šantu
  • 80.000,00 dinara za pokrivanje troškova izrade plakata i propratnog materijala za pozorišnu predstavu Krila Balkana, u produkciji Art centra Hleba i igara..

U oblasti informisanja usmerenog na web, finansijska podrška od 60.000,00 dinara je dodeljena projektu za održavanje i razradu sajta zornicka.com.

Na zasedanju je takođe bilo reči o projektima čiju je realizaciju ove godine podržala Kancelarija za slovake koji žive u inostranstvu, kao i o projektima za koje je potrebno slati zahtev za donaciju u 2018. godini. Članovi su jednoglasno dali prioritet ojačanju mreže dopisnika, kao i izradi medijske strategije slovačkih medija, na šta Odbor planira da priloži zahtev Kancelariji.

Odbor za informisanje je takođe dao svoje mišljenje o finansijskim sredstvima u visini 100.000,00 dinara izdvojenih za podršku Asicijaciji slovačkih lokalnih medija, i odlučio da finansijski podrži Asocijaciju.