NSSNM U RADNOJ POSETI GRADU ZRENJANINU

U petak, 13. decembra 2017. godine predstavnici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine posetili su grad Zrenjanin. Gostima se obratio i poželeo im dobrodošlicu gradonačelnik grada Zrenjanina Čedomir Janjić.

nrsnm-na-pracovnej-navsteve zr 2017 001

Ispred delegacije NSSNM prisutnima se obratila predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova, koja je predstavila rad i značaj Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i rekla da treba da se nastavi dobra saradnja između Nacionalnog saveta i Grada Zrenjanina u budućnosti. Ona je podsetila da je nacionalni savet finansijski pomogao rekonstrukciju kuće Matice slovačke u Belom Blatu, Omladinskog centra u Zrenjaninu i krečenje unutrašnjih zidova Slovačke kuće u Aradacu. Takođe je istakla da će se u narednoj godini nastaviti sa rekonstrukcijom kuće Matice slovačke u Belom Blatu i Omladinskog centra u Zrenjaninu, te da bi pomoć grada Zrenjanin bila više nego dobrodošla.

nrsnm-na-pracovnej-navsteve zr 2017 002

Predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Branislav Kulik i članica Odbora za informisanje Jarmila Hromčikova upoznali su predstavnike grada Zrenjanin sa potrebama i problemima sa kojima se pripadnici nacionalnih manjina susreću na teritoriji grada Zrenjanina i predsednik Komisije za saradnju sa savetima za međunacionalne odnose Erka Viliačikova je ukazala na potrebu da se izgradi bina u dvorištu stare slovačke škole u Aradacu, koja se nalazi u okviru Mesne zajednice Aradac a koja bi služila za održavanje raznih kulturno-umetničkih programa i na taj način bi doprineli očuvanju kulture i tradicije slovačke nacionalne manjine na tim prostorima.

nrsnm-na-pracovnej-navsteve zr 2017 003

Predsednik Odbora za kulturu Jan Slavik istakao je važnost očuvanja kulture i tradicije slovačke nacionalne manjine.

Predsednik opštine Čedomir Janjić je prisutne obavestio da će grad Zrenjanin u toku 2018. godine nastojati da finansijski promoviše pomenute projekte i pomogne pripadnicima nacionalne slovačke manjine na teritoriji grada Zrenjanin u svim oblastima.

Predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Branislav Kulik je predstavio aktivnosti ovog odbora u vidu štampanja brošura Jezička prava u Srbiji, pravila, saveti i praksa u oblasti službene upotrebe jezika nacionalnih manjina u Srbiji i plakat o njihovim jezičkim pravima., te je na kraju predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova svečano uručila pomenute plakate i brošure gradonačelniku grada Zrenjanina Čedomiru Janjiću, predsednici Matice slovačke u Belom Blatu Jarmili Hromčikovoj i Predsednici organizacionog odbora festivala „v Aradáčskom šírom poli“, Erki Viliačikovej.

Delegacija NSSNM je potom posetila Slovačku evangelističku crkvu i Omladinski centar u Zrenjaninu, gde su dočekani od strane sveštenika Vladimira Lovasa.