Naiva na Svečanostima

Jedna od brojnih izložbi za vreme Slovačkih narodnih svečanosti 2015. u Bačkom Petrovcu je bila i prezentacija Kovačičke naivne umetnosti iz fonda Galerije naivne umetnosti iz Kovačice povodom 60. godišnjice ove galerije.

Otvaranje je bilo u Galeriji „Zuzka Medveđova“ u petak 7. avgusta 2015. NSSNM je finansijski podržao štampanje kataloga za ovu izložbu u okviru planiranih sredstava Komisije za likovnu delatnost Odbora za kulturu u vrednosti od 42.000,00 dinara.