Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina – SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina je na svom sastanku održanom u Ečki 18. novembra 2015. godine, na kom su učestvovali predstavnici Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta  bunjevačke nacionalne manjine, Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine,  Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine i Saveza jevrejskih opština razmatrala informaciju Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine o slučajevima grubih pritisaka na legalno izabrane članove ovoga Saveta i pokušajima da se metodama  pritisaka, ucena i pretnji izvrši prekomponovanje izbornih rezultata i obezbedi politički uticaj na nacionalne savete kao legitimno izabrane organe kulturne autonomije nacionalnih manjina. Na sastanku je konstatovano da se sa ovakvim i drugim oblicima pritisaka susreću i svi drugi nacionalni saveti.

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih saveta nacionalnih manjina ovom prilikom izražava punu podršku svim nacionalnim savetima u njihovim naporima da se odupre političkim pritiscima. Smatramo da ova pojava predstavlja veoma opasan i nedopustiv oblik ugrožavanja osnovnih ljudskih, manjinskih i izbornih prava pripadnika nacionalnih manjina i zbog toga zahtevamo da nadležne institucije spreče i sankcionišu sve pokušaje nedemokratskog pristupa korišćenjem opasnih metoda zastrašivanja pretnji i ucena na članove nacionalnih saveta, čime otežavaju rad nacionalnih saveta. Zahtevamo da se svim nacionalnim savetima obezbede uslovi za njihovo nesmetano delovanje u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima, međunarodnim normama i demokratskim i civilizacijskim principima, za koje se svi zalažemo.

U Ečki, 18. 11. 2015.

Dostavljeno: Relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama, medijima i civilnom sektoru.