7. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je raspisao
7. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“
za najbolji medijski sadržaj o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.
Konkurs traje do 16. jula 2018. godine.

ANK2018LETAK SRB-srb

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je raspisao 7. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“ za najbolji medijski sadržaj o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji. Konkurs traje do 16. jula 2018. godine.

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski sadržaj, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.
 
Medijski sadržaj mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

Sve o uslovima konkursa možete pogledati OVDE.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 01. augusta 2017. do 16. jula 2018.
 
Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti za autora.

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad sa naznakom “za novinarski konkurs”.

Prijavu za konkurs možete preuzeti OVDE.