5. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

U Novom Sadu je 18. marta 2015. godine održana 5. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (NSSNM).

Na dnevnom redu sednice su bili programi rada NSSNM i Odbora za kulturu, Odbora za obrazovanje, Odbora za informisanje i Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma kao i finansijski plan NSSNM za 2015. godinu. Svi planovi i programi su bili usvojeni.

NSSNM je usvojio i Godišnji izveštaj o delatnosti  Fonda za izdavačku delatnost na slovačkom jeziku „Slovačka štampana reč“ za 2014. godinu.

Na sednici je odlučeno da NSSNM formira stalne savetodavne organe i to: Stalni savetodavni organ za zakonodavstvo, Stalni savetodavni organ za regionalnu i međunarodnu saradnju i Stalni savetodavni organ za rodnu ravnopravnost.

U nastavku sednice su se članovi NSSNM posvetili tekućim pitanjima Nacionalnog saveta i usvojena su mišljenja u postupku izbora direktora OŠ „Desanka Maksimović“ Bačka Palanka, predlogu člana Upravnog odbora Srednjoškolskog internata Nikolajevska 1 Novi Sad i izbora novog člana Upravnog odbora srednjoškolskog internata „Angelina Kojić Gine“ u Zrenjaninu. Članovi NSSNM su dali pozitivno mišljenje i u vezi naziva ulica u Novom Sadu i to : Bulevar patrijarha Pavla i Prolaz Eugena Verbera.

 Članovi NSSNM su posebnu pažnju posvetili pitanju privatizacije lokalnih elektronskih medija. Predsednica Odbora za informisanje NSSNM Ana Jaško je podnela izveštaj a merama, koje je odbor preduzeo u vezi ovog pitanja kao i o zaključcima sa zajedničke sednice Odbora za informisanje i Izvršnog veća NSSNM na kojoj su učestvovali i direktori pojedinih elektronskih medija kao i predstavnik advokatske kancelarije Samardžić i Živković koja je aktivno učesstvovala u pripremi zakonskih akata iz oblast medija.
 
Na zajedničkom sastanku Odbora i Izvršnog veća su artikulisana osnovna pitanja u vezi privatizacije lokalnih elektronskih medija koja će biti prosleđena Ministarstvu kulture i informisanja.