10. заседање Одбора за службену употребу језика и писма

  1. заседање Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ одржано је у четвртак 20. јануара 2022. године. На дневном реду је било 5 тачака. Састанком је председавао председник Владимир Францисти. Председавајућа Националног савета словачке националне мањине Либушка Лакатош такође је била присутна на састанку, поздравила чланове одбора и учествовала у раду састанка. Одобрење записника, дневног реда, нацрта годишњег извештаја ВУПЈП за 2021. годину, нацрта индикативног плана рада и финансијског плана за 2022. годину једногласно су одобрили чланови одбора.

План за текућу годину укључује: финансијску подршку за стварање услова за аматерске активности, подршку активностима омладине и других удружења, сарадњу са словачким представницима савета за међународне односе, подршку Централном архиву СЕАВЦ, координација у попису становништва у Републици Србији, подршка комисијама за родну равноправност и словачке стандарде у одбору, активности на подршци службеној употреби језика и писма словачке националне мањине, развој међуетничке сарадње и подршка упису ученика у словачке средње школе.