Четврта седница Одбора за службену употребу језика и писма

Дана 31. јануара 2024. године у 11.00 часова одржана је четврта седница Одбора за службену употребу језика и писма у просторијама Националног савета словачке националне мањине у Новом Саду.

Састанком је председавао председник одбора Мирослав Јурица, а састанку су присуствовали: председница НССНМ Душанка Петрак, члан Извршног одбора коме је поверена службена употреба језика и писма НССНМ Јан Светлик, заменик одбора председник Јанко Склабински и остали чланови Јозеф Омаста, Јан Томаш, Јулијана Зиманова, Јарослав Мудри и Марија Урбанова . Чланови Одбора Мирослав Маркуш , Мирослав Храшко, Сабина Ханакова и Катарина Верешова оправдали су изостанак.

Радом седнице ОСУЈП је координирала Мариа Поптешин, секретар НССНМ и координатор ОСУЈП..

На 4. састанку Одбора за службену употребу језика и писма чланови су подржали предлог Плана и програма ОСУЈП-а за 2024. Годину и предлог Извештаја о раду одбора за 2023. годину и проследили на даље одлучивање на седници НССНМ.

Чланови одбора су се сагласили да ће се сачувати позитивна пракса из протеклог периода, па ће одбор наставити са финансијском подршком реконструкцији, односно рехабилитацији просторија словачких удружења и  културних организација  у циљу стварања оптималних услова за волонтерско деловање. План је да обезбеди добре услове за рад волонтера у свим нашим срединама, те ће стога приоритет Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине у 2024. години бити финансијска подршка активностима словачких удружења и удружења у локалним срединама.

У 2024. години међу главним циљевима овог одбора су развој и продубљивање контаката и односа са локалном самоуправом и саветима за међунационалне односе; обилазак општина и учествовање  на састанцима СМО, разјашњавајући у којим општинама и градовима су основани Савети за међунационалне односе и ко су представници словачке мањине у њима и информишући их о њиховим правима и улозима у свом окружењу, утврђујући чињенично стање везано за услуге превођења, личне карте на словачком језику у јединицама локалне самоуправе и запошљавање Словака у јавним установама и решавање других питања у вези са службеном употребом језика и писма у форми упитника и писменог извештаја, истраживање и утврђивање чињеничног стања у насељима у којима живе Словаци ван територије Војводине, анализа броја запослених Словака у оним општинама у којима је словачки језик у службеној употребиТакође,.

ОСУЈП ће се и у овој години активно укључити у активности на усвајању Повеље о локалним језицима. Повеља о локалним језицима мора да садржи оне мере Европске повеље које су у складу са локалном политиком и праксом и које су у надлежности општина. Повеље о локалним језицима припремају се уз стручну подршку Савета Европе и накнадно их усваја локална управа.

Одбор ће се залагати и за то да изводи из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих), када су у питању двојезични обрасци, буду у потпуности на словачком језику. Поводом ове важне ствари, одбор ће организовати семинар са матичарима у срединама у којима живе Словаци.

Важна активност овог Одбора, преко Комисије за стандарде словачког језика, у наредном периоду биће рад на развоју Словачко – српског речника правне терминологије.