У Покрајинској влади уручени уговори о додели средстава за 2023. годину

Дана 20. фебруара 2023. г. у Покрајинској влади у Новом Саду представницима националних савета националних мањина свечано су уручени уговори о додели средстава. За реализацију годишњих активности 17 националних савета, који имају регистровано седиште на територији АП Војводине, из покрајинског буџета издвојено је 61,6 милиона динара. Уручио их је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Жолт Сакалаш.

Основ за одређивање , доделу и расподелу средстава представља Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националним мањина, као и Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2023. годину, имајући у виду упитнике националних савета за 2023. годину, као и озвештаје о наменском коришћењу средстава из претходне године.

Додељена новчана средства намењена су за суфинансирање редовне делатности и сталних трошкова националних савета, а исплаћиваће се квартално, у четири једнака дела до краја 2023. године. У име НССНМ уговор је потписала председница Душанка Петрак.