Учешће НССНМ на округлом столу под називом

„Процес европских интеграција и политика према мањинама“

У четвртак, 12. октобра 2023. године Национални савет словачке националне мањине је учествовао у раду округлог стола под називом „Процес европских интеграција и политика према мањинама“, који је Академска иницијатива „Форум 10“ организовала у Белграде Арт хотелу у Београду са почетком у 11:00 часова. У име Националног савета словачке националне мањине,  у дијалошкој сесији која је у целости била посвећена разговору о процесу израде и усвајања новог Акционог плана за остваривање права националних мањина за период 2022-2025. године, учествовала је Мариа Поптешин, секретар НССНМ.  Циљ округлог стола је био да се омогући сагледавање и анализа досадашњих резултата и ефеката, односно проблема и препрека у спровођењу политика усмерених на унапређење права и положаја националних мањина у контексту актуелног процеса европских интеграција и  да се подстакне дијалог релеватних актера у вези са актуелним процесом израде и усвајања Акционог плана за остваривање права националних мањина за период 2022-2025. године. У раду округлог стола је учетвовала и Светлана Золњан, координаторка Одбора за образовање у НССНМ у својству члана Националног просветног савета.