Стручно усавршавање наставника

Национални савет словачке националне мањине је, у сарадњи са Националним саветима влашке, буњевачке и бошњачке националне мањине, акредитовао стручно усавршавање за наставнике на три школске године у Педагошком заводу Војводине.

  1. новембра 2022. године је почео круг акредитованог сталног стручног усавршавања наставника под називом „Препознатљивост наших националних култура“ у Основној школи у Прахову код Неготина.

Циљ семинара је био представити наставницима, који раде са ученицима влашке националности, на који начин се могу елементи националне културе уврстити у наставу различитих предмета. Примере добре праксе као и исходе наставе и учења и уџбенике на словачком језику и додатке уз уџбенике су представите Светлана Золњан, члан Националног просветног савета и координатор за образовање Националног савета словачке националне мањине и Татиана Нађ, екстерни просветни саветник у Школској управи Нови Сад и досадашњи председник Одбора за образовање Националног савет а словачке националне мањине.

Део влашке националне културе и њихове уџбенике за влашки говор са елементима националне културе су представила Данијела Пеjчић и Татјана Дражиловић.  22 учесника семинара из неготинског краја су имала прилику да учествују и различитим дискусијама, да изнесу своја искуства из праксе и да учествују у цртању или изради делова ношње, које би могли да користе на појединим деловима часа уз појашњење, који део ношње или обичаја са децом раде и како и при којим приликама се поједини делови ношње носе или у којим обичајима се поједини делови предмета користе.

Богато искуство, које су едукаторке пренеле својим слушаоцима, ће се наставити у другим деловима источне Србије и у околини Новог Сада за припаднике ове две националне заједнице уз укључивање других националних мањина.