Структура

Организациона структура и чланови
Националног савета словачке националне мањине у периоду 2022 – 2026


Душанка Петрак

Душанка Петрак

Председница

Татиана Вујачић

Татиана Вујачић

Потпредседница

Павел Сурови

Павел Сурови

Потпредседник

Јанко Хавран

Јанко Хавран

Потпредседник

Чланови Националног савета словачке националне мањине


Владимир Халај

Владимир Халај

(Падина)

Мирослав Оравец

Мирослав Оравец

(Панчево)

Ана Жолнај Барца

Ана Жолнај Барца

(Ковачица)

Јозеф Омаста

Јозеф Омаста

(Јаношик)

Мирослав Томаш

Мирослав Томаш

(Ковачица)

Аленка Котваш

Аленка Котваш

(Падина)

Јан Светљик

Јан Светљик

(Арадац)

Мирослав Јурица

Мирослав Јурица

(Падина)

Татјана Бовђиш

Татјана Бовђиш

(Ковачица)

Ненад Фолћан

Ненад Фолћан

(Хајдучица)

Јан Томаш

Јан Томаш

(Ковачица)

Александер Бако

Александер Бако

(Стара Пазова)

Павел Сурови

Павел Сурови

(Кисач)

Наташа Колар

Наташа Колар

(Шид)

Мишо Филип

Мишо Филип

(Стара Пазова)


Јанко Хавран

Јанко Хавран

(Стара пазова)

Милушка Колар

Милушка Колар

(Беочин)

Борис Бабик

Борис Бабик

(Стара Пазова)

Бранислав Куљик

Бранислав Куљик

(Нови Сад)

Татиана Вујачић

Татиана Вујачић

(Бачки Петровац)

Даниел Врабчениак

Даниел Врабчениак

(Бачки Петровац)

Драхослава Чиеф

Драхослава Чиеф

(Бачка Паланка)

Елена Турански

Елена Турански

(Селенча)

Михал Хатаља

Михал Хатаља

(Гложан)


Јан Паљик

Јан Паљик

(Кисач)

Јарослав Пећковски

Јарослав Пећковски

(Кулпин)

Ана Часар

Ана Часар

(Пивнице)

Јанко Бенка

Јанко Бенка

(Лалић)


Извршно веће


Елена Турански

Елена Турански

председница

Мирослав Томаш

Мирослав Томаш

потпредседник

Наташа Колар

Наташа Колар

потпредседница

Чланови извршног већа


Михал Хатаља

Михал Хатаља

(за образовање)

Борис Бабик

Борис Бабик

(за културу)

Бранислав Куљик

Бранислав Куљик

(за информисање)

Јан Светљик

Јан Светљик

(за службену употребу језика и писма)

Стручна служба НССНМ


Мариа Поптешин

Мариа Поптешин

секретар

Светлуша Хлавач

Светлуша Хлавач

kоординатор одбора за културу

Светлана Золњан

Светлана Золњан

kоординатор одбора за образовање

Ана Хрћан Лесковац

Ана Хрћан Лесковац

kоординатор одбора за информисање

Мариа Поптешин

Мариа Поптешин

kоординатор одбора за службену употребу језика и писма