„ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ“

Национални савети националних мањина су важни партнери Повереника за заштиту равноправности када се ради о унапређењу положаја припадника националних мањина и заштити од дискриминације по основу националне пеипадности и етничког порекла.  Како би чланови савета, као и припадници националних мањина који се обраћају саветима, у што већем броју били упознати са правно-институционалним оквиром за борбу против дискриминације, са бесплатним механизмом заштите од дискриминације пред Повереником, као и могућностима које национални савети националних мањина имају у том погледу, Повереник је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији организовао дводневни семинар под називом „ Препознавање и реаговање на дискриминацију“. Семинару, који се одржао 4-5 јуна 2024. године у хотелу „ Тамиш“ у Панчеву, испред Националног савета словачке националне мањине, присуствовале су Душанка Петрак, председница Националног савета и Мариа Поптешин, секретар Националног савета.