Свечано потписивање уговора са Јавног позива Одбора за службену употребу језика и писма

Национални савет словачке националне мањине је, на основу Плана и програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине за 2023. годину, 3. маја објавио позив за финансирање пројеката у циљу стварања оптималних  услова за рад и деловање словачких институција, удружења и друштава у Србији у 2023. години.

Сврха јавног позива је подршка изградњи инфраструктуре и побољшању услова пословања , као и подршка редовним програмским активностима словачких удружења, организација и друштава у Србији.

На конкурс су могла да се пријаве регистрована правна лица – организације и удружења чија се делатност заснива на неговању и развоју словачког идентитета на територији Србије. Приликом оцењивања пројеката оцењен је значај и допринос пројекта очувању националног и културног идентитета припадника словачке националне мањине у Србији.

Рок за подношење пријава је био до 18. маја 2023. године.

Све поднете пријаве анализирала је комисија коју чине Мирослав Јурица, Мирослав Томаш, Татјана Вујачићова и Јан Склабински, која се састала 4. септембра 2023. године у Новом Саду, оценила 49 пријава и предложила расподелу средстава утврђену планом и програмом Одбора за службену употребу језика и писма за 2023. годину у вредности од 2.326.000,00 рсд.

Резултате оцењивања и предлог расподеле средстава комисије, Одбор за службену употребу језика и писма НССНМ усвојио је већином гласова на 3. електронској седници, која је одржана од 04.09.2023. до 06.09.2023. године

У понедељак, 18. септембра 2023. године у 11.00 часова у просторијама НССНМ, организовано је свечано потписивање уговора, којем су присуствовали представници 48 словачких институција, удружења и друштава и Душанка Петрак, председница НССНМ, Мирослав Јурица  председник Одбора за службену употребу језика и писма и Мариа Поптешин, координаторка Одбора за службену употребу језика и писма.