Са 9. седнице НССНМ у Јаношику

Дана 30. јуна 2023. године, у Јаношику, у присуству 16 чланова, у просторијама месног Дома културе одржан је 9. састанак Националног савета словачке националне мањине, којим је председавала Душанка Петрак, председница НССНМ. Присутне чланове и стручну службу НССНМ поздравио је члан НССНМ и председник МОМС Јаношик Јозеф Омаста, који је подвукао да ће се током 2023. године у Јаношику обележавати 200. годишњица доласка Словака у ово насеље.

Најпре је одобрен програм састанка као и записници са три претходна састанка – једног радног и два електронска, затим полугодишњи извештаји о раду четири одбора НССНМ (за културу, образовање, службену употребу језика и писма и информисање). Када је реч о кратком представљању ових извештаја – поднели су их координаторка Одбора за културу Светлуша Хлавач, потпредседница Одбора за образовање Татјана Бовдиш, председник Одбора за службену употребу језика и писма Мирослав Јурица и потпредседница Одбора за информисање Драхослава Чиеф.

У оквиру посебне тачке расправе, усвојени су нацрти одлука о опозиву и именовању чланова Управног и Надзорног одбора НИУ ,,Хлас људу“, пошто им је престао мандат. Даниела Лазорова из Лалића именована је за нову председницу Управног одбора НИУ ,,Хлас људу“, а нови чланови су Јурај Фабиан из Кисача, Јанко Хавран из Старе Пазове, Ирена Анушиакова из Кисача, Јарослав Стеванов из Зрењанина, Мирослав Томаш из Ковачице, као и чланови из редова запослених Јан Лачок из Бачког Петровца, Ана Лешћан из Старе Пазове и Марија Обшуст из Новог Сада. Анкица Бенкова из Лалића је именована за нову председницу Надзорног одбора НИУ ,,Хлас људу“ а друга два члана су Јан Ломен из Бачког Петровца и Марија Домоњи из редова запослених, из Кисача.

Председница Националног савета Душанка Петрак наставила је да информише присутне о ​​припремама за обезбеђење Словачког центра у Новом Саду. Она је подсетила да је у међувремену формирана посебна комисија, која се на четири састанка бавила поменутим питањем. У јуну је објављен позив за подношење пројеката за куповину, реконструкцију, доградњу или изградњу будућег Словачког центра у Новом Саду. У складу са датим позивом, изабрана је зграда у Новом Саду у улици Цара Душана. За ову зграду комисија се одлучила из више разлога: да се налази на доброј локацији, недалеко од центра града, да њена површина одговара потребама институција које би се у њему налазиле у погледу просторног распореда, а приземље има идеалне могућности за локацију галерије и простора за састанке. Како је саопштила председница Петрак, поднет је захтев Канцеларији за Словаке у иностранству и 29. јуна о. г. послат пројекат са документацијом за куповину и реконструкцију ове зграде у Новом Саду.

Информацију о Извештају независног ревизора о ревизији прихода и расхода НССНМ финансираних из државног буџета за 2022. годину поднела је председница Извршног одбора НССНМ Елена Турански. Она је навела да су средства коришћена наменски и у складу са законом.

Одобрена су и бројна мишљења на одлуке Извршног одбора НССНМ у оквиру одбора за образовање, културу и информисање.

Као додатна 12. тачка дневног реда састанка била је Иницијатива НССНМ за отварање словачких комбинованих одељења на другом степену образовања у основним школама у Сусеку, Силбашу и Лалити, о чему су известили координаторка Одбора за образовање Светлана Золњан и потпредседник НССНМ Јанко Хавран а чланови НССНМ ову иницијативу су једногласно подржали. Координаторка Одбора за културу НССНМ Светлуша Хлавач је у оквиру 13. – такође допуњене тачке расправе – обавестила о Предлогу измена неких правила фестивала ,,Сусрети у пивничком пољу“, који су чланови такође једногласно прихватили.