Са 4. седнице НССНМ

Дана 24. фебруара 2023. године, са почетком у 18.00 часова у просторијама Месне заједнице у Ковачици, одржана је 4. седница Националног савета словачке националне мањине у присуству 25 чланова, којом је председавала Душанка Петрак, председница НССНМ.

Након усвајања дневног реда, одобрен је записник са 2. радног састанка и 3. електронског састанка НССНМ. Уследила је Верификација мандата члана НССНМ за попуњавање упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине. У наставку је усвојен Годишњи извештај Одбора за културу за 2022. годину и план и програм рада овог одбора за 2023. У наставку су били усвојени годишњи извештаји одбора за образовање, информисање и службену употребу језика и писма за 2022. Годину, као и планови и програми рада ових одбора за 2023. г. У опквиру посебне тачке усвојен је годишњи извештај НССНМ за 2022. годину; усвојен је финансијски извештај НССНМ за 2022. годину; донета је одлука о давању сагласности на Извештај о материјално-финансијском пословању у 2022. години; усвојен је план и програм рада НССНМ за 2023. годину; усвојен је финансијски план НССНМ за 2023. годину; усвојен је правилник о раду за запослене у НССНМ; усвојена је одлука о исплатама лицима ангажованим у НССНМ; усвојена је одлука о потписивању уговора са председницом НССНМ.

У оквиру посебних тачака усвојени су извештаји о активностима за 2022. годину Галерије наивне уметности, Музеја војвођанских Словака и НИУ ,,Хлас људу“ (за недељник ,,Хлас људу“, омладински часопис ,,Взлет“ и часопис за децу ,,Зорњичка“), чији је НССНМ суоснивач или оснивач. Као посебне тачке одобрени су и програмски планови активности и финансијски планови ових установа за 2023. годину. Такође је одобрен је и Стратешки план развоја Музеја војвођанских Словака за период 2023-2028.

Посебну тачку представљале су усвојене одлуке Извршног одбора НССНМ а у оквиру тачке Разно донета је одлука о четворочланој комисији за стипендије НССНМ са равномерном регионалном заступљеношћу, чији ће мандат трајати до истека мандата садашњег састава НССНМ.