Са 30. седнице НССНМ

Дана 1. септембра 2022. године са почетком у 18 часова у Заводу за културу војвођанских Словака у Новом Саду, одржана је 30. седница Националног савета словачке националне мањине. Након усвајања програма састанка и усвајања одлуке о овлашћењу Татјане Вујачић, потпредседнице НССНМ, да води седницу по истеку мандата председнице НССНМ Љибушке Лакатош, верификована је њена оставка на функцију председника и чланства у НССНМ. Након ове тачке Љ. Лакатош се свима захвалила на досадашњој сарадњи и напустила састанак. У наставку је следила верификација мандата чланице НССНМ Вјере Мишковиц, као следеће чланице са листе на упражњено место после преминулог члана савета Јанка Коларика. Избору новог председника НССНМ претходио је избор изборне комисије коју су чинили Јанко Хавран, Јан Шуљан и Јан Макан. Од 25 чланова у гласању су учествовала 22 члана. Један од њих је био против а 21 члан се изјаснио за нову председницу НССНМ Татјану Вујачић. После тачке разно седница је завршена.