Са 28. седнице НССНМ

Дана 21. јуна 2022. године, са почетком у 19 часова у Новом Саду, у просторијама Завода за културу војвођанских Словака одржан је 28. састанак Националног савета словачке националне мањине уз присуство 17 чланова НССНМ. Састанком је председавала Љибушка Лакатош, председница НССНМ.

Дневни ред је усвојен након додавања још једне од десет тачака, односно Одлуке о представнику словачке националне мањине у Савету за међунационалне односе локалне самоуправе Инђија. Уследило је усвајање записника са 26. радног састанка НССНМ и 27. електронског састанка НССНМ. Трећа тачка је објединила полугодишње извештаје за 2022. годину сва четири одбора НССНМ које су изнели председници одбора – Владимир Францисти (одбор за службену употребу језика и писања), Ана Чапељова (одбор за културу), Татјана Нађова (одбор за образовање) и Ана Хорватова (одбор за информисање). Чланови НССНМ су дали позитивно мишљење на финансијски план НВУ ,,Хлас људу“ за 2022. годину, програм рада НВУ ,,Хлас људу“ за 2022. годину, извештај о раду ,,Хлас људу“ за 2021, финансијски извештај НВУ ,,Хлас људу“ за 2021, Извештај о спровођењу уређивачке политике новина ,,Хлас људу“ за 2021, извештај о спровођењу уређивачке политике часописа ,,Взлет“ за 2021, извештај о спровођењу уређивачке политике часописа ,,Зорњичка“ за 2021. годину, програм рада листа ,,Хлас људу“ за 2022. годину, програм рада часописа ,,Взлет“ за 2022. и програм рада часописа ,,Зорњичка“ за 2022. годину. Уследила је информација о спроведеним активностима у вези са предстојећим пописом становништва, кућа и домаћинстава за 2022. годину, Информација о спроведеним активностима на решавању питања одлагања избора за националне савете и Информација о организацији словачких народних свечаности 2022. године, које је представила председница Љ. Лакатош. Поводом информације о предстојећем попису, члан Националног савета и председник МСС Бранислав Куљик је напоменуо да, поред НССНМ, Матица словачка такође спроводи активности везане за предстојећи попис у Србији. У оквиру посебне тачке дневног реда једногласно су усвојена сва мишљења о пројектима одбора за информисање. Једногласно је усвојене и одлуке НССНМ, које су највећим делом припадале области образовања, такође култури и делатности НССНМ. У оквиру тачке Разно, председница Љ. Лакатош је поздравила чињеницу да ће ускоро изаћи из штампе Речник правне терминологије – српско-словачки и словачко-српски – капитално дело, које је резултат вишегодишњег искуства компетентних стручњака из области превођења, лингвистике и права. Поменуто речничко издање у редовима војвођанских Словака из штампе излази после 43 године.