Са 20. седнице НССНМ

Дана 3. фебруара 2021. године, са почетком у 17 часова у просторијама Словачког народног дома у Старој Пазови, одржано је двадесето заседање Националног савета словачке националне мањине у присуству 24 члана. Састанком је председавала Љибушка Лакатош председница НССНМ. Дневни ред, који се првобитно састојао од 15 тачака, допуњен је са још две тачке – за Предлог за смену Павла Суровог са функције потпредседника НССНМ, као и избором Изборне комисије. На почетку састанка, представник овлашћеног подносиоца представке поднео је потписани предлог за разрешење са места потпредседника НССНМ Павла Суровог од стране шеснаест чланова НССНМ и образложио предлог за разрешење потпредседника НССНМ. Након испитивања достављене документације и расправе, узимајући у обзир наведене разлоге и мишљења, покренут је избор Изборне комисије која је одржала гласање на основу чланова 12. и 13. Пословника НССНМ. Након тајног гласања прочитани су резултати гласања. Тако је од присутних 24 члана НССНМ гласачки листић прихватио 21 члан НССНМ, док су три члана одбила да прихвате гласачке листиће. 17 чланова гласало је за разрешење Павла Суровог, потпредседника НССНМ, члана НССНМ. Два члана гласала су против захтева за разрешење, док су 2 гласачка листића била неважећа. Дакле, на основу горе наведених резултата гласања, П. Сурови је смењен са ове позиције. Наставак састанка одвијао се према појединим тачкама. Чланови савета одобрили су записнике са 14. редовног, као и 15., 16., 17., 18. и 19. електронског састанка НССНМ; под одређеном тачком одобрени су годишњи извештаји – НССНМ и сва четири одбора НССНМ – за културу, образовање, информисање и службену употребу језика и писма за 2020. годину; одобрен је финансијски извештај НССНМ за 2020. годину; усвојена је Одлука о материјалном и финансијском управљању НССНМ у 2020.; планови и програми рада за 2021. годину одбора за културу, образовање, информисање и службену употребу језика и писма. План и програм и финансијски план рада НССНМ за 2021. годину одобрени су посебном тачком. Члан НССНМ Јурај Червенак предложио је да се допуни план и програм рада НССНМ за 2021. годину иницијативом да се у изборни закон пружи могућност да словачка мањина добије свог представника у републичком парламенту, која је такође одобрена. У наставку су одобрена Правила за регулисање поступка јавних набавки у НССНМ и достављене су информације о ангажовању независног ревизора. Посебна тачка дневног реда била је посвећена Плану и програму и Финансијском плану Завода за културу војвођанских Словака за 2021. годину, које су такође одобрили чланови НССНМ. Под тачком Информације о оставци чланице Одбора за информисање НССНМ – Ањичке Халупове и након оправдања ове оставке, предложена је нова чланица овог одбора – Ана Лешћан, уредница недељника ,,Хлас људу. Председница Л. Лакатошова изнела је информације о тренутним фазама у припреми изградње и документације за Словачки центар у Новом Саду, заједно са црквеном општином евангеличке цркве у Н. Саду. Укратко је представила идејни пројекат зграде, који ће обухватити словачке институције смештене у Новом Саду као и смештај за студенте који се одлуче да студирају у Новом Саду. Под заједничком тачком Мишљења НССНМ, чланови су одобрили мишљења везана за документацију из области Одбора за образовање, односно мишљења о избору директора основних школа и предшколских установа, на мрежу јавних установа основних школа, чланове школских одбора као и мишљења и стручне оцене појединих уџбеника. У оквиру ставке Разно, између осталих, Ана Хуђанова, чланица НССНМ и директорка НВУ ,,Хлас људу, информисала је присутне о ​​појединачним активностима ове установе чији оснивач је НССНМ.