Са 2. седнице ОУС ФФ ,,Танцуј, танцуј…“

Дана 29. априла 2022. године, са почетком у 10.30 часова, у Гложану је одржана 2. седница Организационо-управног савета 50. Фестивала фолклора ,,Танцуј, танцуј“. Присутни су били: Михал Хатаља, Владимир Францисти, Владимир Бажаља, Ана Хрћан Лесковац, Даница Врбова и Светлуша Хлавач. Љибушка Лакатош, председница НССНМ, Зденка Томан и Соња Ђуриш оправдале су свој изостанак. Након отварања састанка, прочитани су закључци са 1. састанка ОУС. У вези са предлогом за координатора овогодишњег фестивала, председник ОУС 50. Фестивала Михал Хатаља предложио је две равноправне координаторке – Ану Хрћан Лесковац и Даницу Врбову, које ће поделити задатке. У оквиру нацрта финансијског плана фестивала, размотрени су сви извори подршке фестивалу и договорено да се поједине ставке прецизирају на следећем састанку. Када је реч о графичком дизајну промотивног материјала, В. Францисти је показао неколико предлога. Чланови ОУС на другом састанку нису изабрали најприкладније решење, пошто су поједини аутори обећали још неколико предлога. У вези са пријавом учесника ансамбала, договорено је да из Завода за културу војвођанских Словака позову учеснике, сагледају ситуацију и упозоре учеснике да пошаљу своје пријаве на фестивал. Уследили су предлози за чланове жирија, модераторе, аутора сценарија, садржај ревијалног концерта и пратећих догађаја.