Са 11. седнице НССНМ у Кисачу

Дана 4. децембра 2023. године у Кисачу, у присуству 25 чланова, одржан је 11. састанак Националног савета словачке националне мањине у просторијама Културног центра Кисач, којим је председавала Душанка Петрак, председница НССНМ. Потпредседник НССНМ Павел Сурови пожелео је добродошлицу присутним члановима и запосленима НССНМ у тзв. у 250-годишњем Кисачу и уједно представио радни простор КЦ Кисач, у коме се одржао састанак.

У наставку, реч је узела председавајућа Душанка Петрак и седница је протекла по одобреном дневном реду а у наставку су били усвојени записници са две претходне седнице – 9. радне и 10. електронске седнице. У оквиру треће тачке достављен је Извештај о реализацији годишњег плана Гимназије ,,Јан Колар” са домом ученика у школској 2022./2023. години и Годишњи план рада ове гимназије у Бачком Петровцу. Извештај и план је у име гимназије поднео вд директора дома ученика Владимир Мелих. Четврта тачка односила се на Усвајање плана и програма Музеја војвођанских Словака за 2024. годину, финансијског плана Музеја војвођанских Словака за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину. Планове музеја поднела је директорка Ана Сеч Пинтир. Пета тачка односила се на опозив и именовање члана Управног одбора НВУ ,,Хлас људу”. У оквиру шесте тачке одобрена је одлука о изменама и допунама финансијског плана НССНМ за 2023. годину. Информацију о ангажовању независног ревизора поднела је секретарка националног савета Мариа Поптешин. Координаторка ОЗИ Ана Хрћан-Лесковац дала је мишљење на нацрт одлуке о давању мишљења о укључивању Радио-телевизије Словачке 1 у основни пакет Телеком Србије. Уследила је тачка у којој су усвојене одлуке Извршног одбора НССНМ у све четири области деловања, посебно у образовању, чија су мишљења и ставови једногласно одобрени као и све тачке на састанку. Под тачком Разно, председавајућа НССНМ је позвала чланове савета да узму реч, а одазвала се потпредседница НССНМ Татјана Вујачић и дала предлог за измену правила за доделу награда НССНМ у оквиру свечане седнице НССНМ. У дискусију везану за овај предлог су се укњучили Елена Туранска, Павел Сурови и други. На крају, председница Петракова је позвала чланове националног савета да присуствују представљању Српско-словачког речника правне терминологије и предбожићном скупу у просторијама Завода за културу војвођанских Словака у Новом Саду.