Са треће седнице Одбора за културу НССНМ

Дана 5. фебруара 2023. године у просторијама Националног савета словачке националне мањине у Новом Саду, одржана је трећа седница Одбора за културу НССНМ. Седницом је руководио Александар Бако, председник одбора. Седници су присуствовали: потпредседник одбора Мирослав Оравец, Владимир Халај из Падине, Ана Жолнајова Барцова и Жељко Суханек из Ковачице, Катарина Добрикова из Гложана и Ана Золнајова из Старе Пазове.

Након поздравних речи председнице Националног савета Душанке Петрак, која је члановима пожелела успешан почетак реализације активности и активности овог одбора у 2024. години, седницу је наставио председник одбора А. Бако.

У оквиру прве тачке одобрен је програм састанка. У наставку, усвојен је Записник са 1. конститутивне седнице Одбора за културу НССНМ, а у оквиру следеће тачке је усвојен и Записник са 2. електронске седнице ОЗК НРСНМ. У оквиру наредне тачке једногласно је одобрен Извештај о раду Одбора за културу НССНМ за 2023. годину. Након тога је уследила тачка дневног реда – Нацрт плана и програма Одбора за културу за 2024. годину, који се у овој фази подноси као предлог и који ће бити на днеевном реду састанка Извршног одбора НССНМ и на седници НССНМ.

Догађаји које одбор планира за 2024. карактерисаће савремени облици и посебно преношење духовних традиција. Акценат је на подршци активностима младих генерација – од најмлађег узраста до младих који студирају. Стварањем активности блиских младима подстиче се неговање словачке војвођанске културе, али и унапређује деловање самог Националног савета. Одбор ће подржати свемањинске догађаје од посебног значаја за словачку националну мањину, иза којих је више од деценије рада и организације. Ово је још један од многих доказа одрживости словачке културе у Војводини. Одбор брине и о подршци мањим срединама, у којима такође жели да подстакне активност, посебно локалне омладине. С друге стране, биће подржани и други културни догађаји, укључујући манифестације институција од посебног значаја за словачку националну мањину са професионалним активностима и у срединама које обележавају јубилеје.

У оквиру шесте тачке дневног реда, одбор је усвојио захтев Дома културе ,,3. октобар“ из Ковачице за организовање овогодишње 54. Смотре словачког аматерског позоришног стваралаштва – ,,Позоришне ловорике“ у Ковачици. У наставку је била тачка дневног реда под називом Предлог да се Дечји фестивал словачких народних песама ,,Распевани драгуљи“ прогласи за манифестацију од посебног значаја за словачку националну мањину у Србији као осми фестивал те врсте. Овај предлог је одбор подржао и о томе ће се тек расправљати на наредним састанцима Извршног одбора НССНМ и седнице НССНМ. У оквиру осме тачке, чланови су усвојили предлог Награде за књижевну делатност ,,Ондреј Штефанко“.

Одбор је састао у креативној и конструктивној атмосфери са намером да његови чланови учествују у учешћу и креирању нових и већ започетих културних манифестација у текућој години.