Са седнице Савета за националне мањине

Дана 22. јуна 2023. године у Влади Републике Србије у Београду одржана је дванаеста седница Савета за националне мањине уз присуство министра за људска и мањинска права Томислава Жигманова и министра државне управе и локалне самоуправе Александра Мартиновића. После усвајања Записника са једанаесте седнице Савета за националне мањине информације о раду Координације националних савета националних мањина је поднео председавајући Координације Борче Величковски. Усвојен је Предлог програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2023. години. Представници националних савета националних мањина су у наставку изнели информације о спроведеним и планираним активностима националних савета националних мањина. Уследила је дискусија представника националних савета са представницима Владе Републике Србије, односно ресорним државним секретарима из области у којима национални савети имају компетенције. Састанку је присуствовала и председница НССНМ Душанка Петрак.