Са прве седнице Извршног одбора НССНМ

У просторијама седишта Националног савета словачке националне мањине у Новом Саду 12. јануара 2023. године одржана је прва седница Извршног одбора Националног савета словачке националне мањине. Пре самог конституисања будући састав ИО НРСНМ поздравила је председница НССНМ Душанка Петрак и пожелела им успешан рад у предстојећем мандату. На овом састанку конституисан је Извршни одбор коме је председавала Елена Туранска, председница. Потпредседници ИО су Мирослав Томаш и Наташа Колар, а чланови Михал Хатаља млађи (за образовање), Борис Бабик (за културу), Бранислав Куљик (за информисање) и Јан Светљик (за службену употребу језика и писма). Бранислав Куљик и Борис Бабик оправдали су изостанак са састанка. Након формирања Извршног одбора и усвајања дневног реда, чланови ИО су одобрили појединачна документа у вези са овлашћењем за коришћење службеног возила НССНМ, овлашћењем потпредседника НССНМ, формирањем комисије за попис покретне имовине НССНМ, одобравањем програма наставе и учења из словачког језика са елементима националне културе, као и посебном тачком мишљења НССНМ за потребе управних одн. школских савета за средње школе, односно ученичке објекате. Када је реч о тачкама које се односе на област образовања, детаљније их је разјаснила Светлана Золњан, координаторка  одбора за образовање. У оквиру тачке Разно, чланица ИО Наташа Колар је изнела ситуацију са наставом словачког језика са елементима националне културе у школама у Шиду, где се боре са недостатком ђака и, с тим у вези, хитном потребом одржавања родитељског састанка у склопу припрема за нову школску годину.