Са конститутивне седнице Одбора за културу НССНМ

Дана 9. фебруара 2023. године у просторијама Националног савета словачке националне мањине у Новом Саду, одржана је конститутивна седница новог састава Одбора за културу НССНМ, који ће деловати у наредном четворогодишњем периоду 2022 – 2026. Уводну реч је одржала Душанка Петрак, председница НССНМ, која је будућим члановима пожелела успешан почетак у реализацији активности и активности овог одбора а са радом седнице је наставио Александар Бако, председник одбора. Седници је присуствовао и члан Извршног одбора НССНМ задужен за културу – Борис Бабик. Међу новоизабраним члановима одбора присутни су били: потпредседник одбора Мирослав Оравец као и  чланови Владимир Халај и Аленка Котваш из Падине, Ана Жолнај Барца и Жељко Суханек из Ковачице, Јан Бенка из Лалића, Катарина Добрик из Гложана, Јан Паљик из Кисача, Ана Золнај из Старе Пазове и Ивана Кикаш из Бачке Паланке.

У оквиру прве тачке конституисан је Одбор за културу НССНМ и сваком члану су достављене одлуке, а затим је одобрен дневни ред. У наставку су се лично представили сви чланови, пре свега у вези са њихвим деловањем у области културе. У оквиру друге тачке, одобрен је Извештај о раду Одбора за културу НССНМ за 2022. годину, са догађајима и активностима које су спровели чланови одбора из претходног мандатног периода. Уследила је тачка дневног реда – План и програм Одбора за културу за 2023. годину, који се у овој фази подноси као предлог и који ће бити одобрен на седници НССНМ. Догађаји које одбор планира за 2023. карактерисаће савремени облици стваралаштва и посебно преношење духовних традиција а акценат је на подршци активности младих генерација. Стварањем активности блиских младима подстиче се неговање словачке војвођанске културе, али и унапређује деловање самог националног савета. Одбор ће подржати свемањинске догађаје од посебног значаја за словачку националну мањину, иза којих је више од деценије рада и организације. Ово је још један од многих доказа одрживости ове културе, односно словачке националне заједнице.

Одбор се састао у креативној и конструктивној атмосфери са намером да учествује у низу културних манифестација у текућој години.