Састанк Тима за вредновање стратегије

Дана 30. септембра 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја одржало је онлајн састанак на којем је координаторка за образовање НССНМ Светлана Золњан, као члан Националногпросветног савета, именована за члана Тима за анализу стратегије до 2030. године.