САСТАНАK МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ СА КООРДИНАЦИЈОМ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ПРЕДСТАВНИКА ИНСТИТУЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Састанак је реализован у термину 14.јуна од 11 до 12.30 сати у просторијама МП

Присутни: Анико Јерас, државна секретарка МП, др Милан Пашић, помоћник министра, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Милош Благојевић, помоћник министра, Сектор за средње образовање и образовање одраслих, Доц. др Снежана Вуковић, шефица Одсека за унапређивање људских и мањинских права у образовању МП, Љиљана Ненадовић, Шефица Одсека за правне послове МП, Жељко Матовић, Шеф Одсека за буџетско рачуноводство, Сектор за финансије, мр  Виолета Влајковић Бојић, руководилац Сектора за сарадњу са националним мањинама у Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Роберт Отот, потпредседник Покрајинске Владе и Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Жужана Мацко, подсекретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Јанош Пушкаш, директор Педагошкoг завода Војводине, Гордана Илић, директор Издавачког сектора, Завод за уџбенике, Маја Биченко, одговорни уредник Центра за нискотиражне уџбенике, Завод за уџбенике, Романца Јовановић, одговорни уредник за уџбенике на језицима националних мањина, Завод за уџбенике, Др Светлана Золњан, чланица Националног просветног савета, Координација националних савета националних мањина, Национални савет словачке националне мањине, Емил Лулић, Начелник службе Националног савета мађарске националне мањине, Татјана Варју Потребић, чланица Извршног одбора задужена за образовање, Национални савет мађарске националне мањине, Марта Петкович, Национални савет мађарске националне мањине – одговорна за уџбенике на мађарском наставном језику, др Џениш Шаћировић, Председник одбора за образовање Бошњачког националног савета.

Дневни ред:

  1. Динамика и финансирање издавања уџбеника на језику и писму националних мањина;
  2. Израда правилника у складу са Законом о уџбеницима и
  3. Заступљеност дела културе и традиције националних мањина у Националној читанци у складу са Законом.

Састанак је отворила и водила државна секретарка Анико Јерас, а интензивна дискусија водила се од стране свих присутних како би се постигао консензус око ефикасних решења по свим питањима која су постављена у оквиру дневног реда.

У најбољем интересу ученика који се образују на језицима националних мањина, закључено је следеће:

  1. Координација НСНМ послаће званични захтев Влади РС за подршком у објављивању уџбеника на језицима националних мањина; Завод за уџбенике послаће у току следеће недеље спецификацију трошкова за штампање нискотиражних уџбеника и нових издања и старих уџбеника; Министарство ће након тога послати захтев Влади РС како би се у процесу ребаланса буџета обезбедила средства за издавање нискотиражних  уџбеника.
  2. Потребна је измена Правилника о издавању нискотиражних уџбеника коју ће МП реализовати (Координира Одсек за правне послове) након што Координација НСНМ пошаље конкретне предлоге за измену. Правилник треба да се усагласи са Законом о уџбеницима.
  3. У процесу израде Националне читанке национални савети ће бити консултовани након што Завод за уџбенике заврши исту и пошаље на преглед ЗУОВ-у. Завод за уџбенике ће организовати презентацију у МП или ЗУОВ-у како би имали консултације са њима и предстаницима националних савета националних мањина. Након тога, ЗУОВ почиње процедуру одобравања.

Сви присутни су се захвалили на разумевању и међусобно ефикасном раду.