Конкурса за доделу средстава невладиним организацијама, удружењима младих словачке националне заједнице у Србији у 2023. години

Комисија за доделу средстава за оптимално стварање услова за рад словачких институција и удружења у Србији и за доделу средстава словачким невладиним организацијама и удружењима младих за активности за 2023. годину Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ у саставу Мирослав Јурица , Мирослав Томаш, Татиана Вујачић и Јан Склабински, која се састала 4. септембра 2023. године у Новом Саду, разматрала је 49 захтева и предложила расподелу средстава утврђених планом и програмом Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ за 2023. годину у износу од 2.326.000,00 динара.

Резултате оцењивања и предлог Одлуке о расподели средстава комисије, Одбор за службену употребу језика и писма НССНМ усвојио је већином гласова на 3. електронској седници, која је одржана од 04.09.2023. до 06.09.2023.