Конкурса за доделу средстава за оптимално стварање услова за волонтерске активности и активности словачких културних установа, невладиних организација и удружења у Србији у 2024. години.

Комисија за доделу средстава за оптимално стварање услова за рад словачких културних установа и удружења у Србији и за доделу средстава словачким невладиним организацијама за активности за 2024. годину Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ у саставу Мирослав Јурица , Бранислав Кулик и Павел Сурови, која је заседала електронским путем у периоду од 14.06.2024 до 18.06.2024.године, разматрала је 49 захтева и предложила расподелу средстава утврђених планом и програмом Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ за 2024. годину у износу од 2.189.800,00 динара.

Резултате оцењивања и предлог Одлуке о расподели средстава комисије, Одбор за службену употребу језика и писма НССНМ усвојио је већином гласова на 6. електронској седници, која је одржана од 18.06.2024. до 20.06.2024. године.

ROZHODNUTIE – VYZVA