Посета делегације ОЕБС

Национални савет словачке националне мањине у Новом Саду 20. марта 2019. године су посетили представници Организације за европску безбедност и сарадњу – ОЕБС / ОЕБС – Мисија у Србији – Милица Родић, програмски саветник за националне мањине и Ian Bancroft, виши саветник за питања националних мањина.

            Представници ОЕБС-а су се у интервјуу са председницом НССНМ Љибушком Лакатош били интересовали за приоритете плана и програма Националног савета словачке националне мањине у 2019. години, за планове са другим националним саветима, појединачно, односно кроз Координацију националних савета националних мањина, за планове за рад у оквиру Републичког савета за националне мањине. Такође су се интересовали за рад на оснаживању капацитета и побољшању квалитета рада и активности НССНМ. Истовремено информисали су о плановима Мисије ОЕБС у раду са националним саветима током текуће године.

            У интервјуима је учествовала секретарка НССНМ и координаторка Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ Марија Поптешин и координаторка Одбора за културу НССНМ Светлуша Хлавач.