Подршка националним саветима националних мањина

У Покрајинској влади су дана 11. јула 2023.г. потписани уговори с представницима 17 националних савета чије се седиште налази на територији АП Војводине. Након ребаланса буџета АП Војводине, националним саветима опредељен је износ од 10 милиона динара, од којих ће по пет милиона динара бити додељено за финансирање сталних трошкова националних савета и за трошкове редовне делатности. Ово су додатна средства у односу на већ издвојених 61,6 милиона динара у фебруару 2023. године. Догађају је присуствовали секретар Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш и подсекретар Виктор Пал.